יושב ראש:
ד"ר ניצן עמיתי-פרייס                 

 
ארועי הסניף:
   תכנית פעילות סניף חיפה לעונת 2019/ 2020
    להלן מועדי המפגשים וההרצאות — כולם יתקיימו במוזיאון הימי בחיפה בימי ג' בשעה 18:30 למעט אם סומן אחרת.
 

 
לוח ההרצאות :
 
05.11.19-  ד"ר ניצן עמיתי-פרייס – מסקיתופוליס לביסאן (בית שאן). מטבעות מחפירות בית שאן (של האוניברסיטה העברית).
 
26.11.19  ד"ר יהושע פלג - ביקורו הראשון של הדריאנוס ביהודה.          .
                         נא לשים לב - ההרצאה מתחילה בשעה 18.00 עד 19.30.
 
יום ב' – 09.12.19  ד"ר דיויד הנדין ירצה באנגלית בנושא –
Jewish coinage of the two wars, aims and meaning.
 
07.01.20 - ד"ר רחל ברקאי – דיוקנו של הקיסר אוגוסטוס על מטבעות חרתת הרביעי.
 
04.02.20 - ד"ר אדם דביר – דרך אוניה בלב ים - הסיפור שמאחורי הספינה שעל מטבעות ישראל.
  
03.03.20 - לני וולף – מוטיבים משותפים של קמעות ומטבעות בארץ-ישראל.
 
31.03.20 - ד"ר ליאור סנדברג – טביעת ניאפוליס בשנים הראשונות, מימי דומיטיאנוס לימי האנטונינים.
 
05.05.20 - ד"ר דונלד אריאל – מטבעות המרד היהודי נגד הרומאים: מחשבות חדשות אחרי עשור.

02.06.20 - ד"ר יואב פרחי – הנושא יתפרסם בהמשך.