בעלי תפקידים בחברה

נשיא החברה: ד"ר חיים גיטלר
גזבר: אפי סחייק
ועדת בקורת: יניב ספז וד"ר ליאור סנדברג
עורך פרסומים: ד"ר דונלד צ. אריאל, רשות העתיקות
 
חברים בועד הארצי:
ד"ר חיים גיטלר (נשיא)
ד"ר יואב פרחי (מזכיר ויו"ר סניף תל אביב)
ד"ר רוברט דויטש (תל אביב)
יניב שאואר (ירושלים)
ססיליה מאיר (אוצרת מטבעות ראשיתמוזיאון ארץ-ישראלרמת אביב (תל אביב)
סיריל גלסמן (חיפה)
גדעון מאיר (חיפה)
אפי שחק (תל אביב)
יוסף וייס (תל אביב)
ד"ר ניצן עמיתי-פרייס (יו"ר סניף חיפה)


 

ועדת הביקורת
ועדת הביקורת הוסמכה ע"י הועד הארצי לבקר את פעילות האגודה בנושאים הבאים:
הועדה הוסמכה לקבל מהחברים באגודה :