בעלי תפקידים בחברה

נשיא החברה: ד"ר רוברט דויטש
גזבר: אפי סחייק
ועדת בקורת: מיכה גדיאל, יהודה הראל
עורך פרסומים: ד"ר דונלד צ. אריאל, רשות העתיקות
 
חברים בועד הארצי:
ד"ר רוברט דויטש (יו"ר החברה ויו"ר סניף תל אביב)
ד"ר חיים גיטלר (יו"ר סניף ירושלים)
ד"ר רוברט קול (ירושלים)
יניב שאואר (ירושלים)
ססיליה מאיר (אוצרת מטבעות ראשיתמוזיאון ארץ-ישראלרמת אביב (תל אביב)
סיריל גלסמן (יו"ר סניף חיפה)
גדעון מאיר (חיפה)
אפי שחק (תל אביב)
יוסף וייס (תל אביב)


 

ועדת הביקורת
ועדת הביקורת הוסמכה ע"י הועד הארצי לבקר את פעילות האגודה בנושאים הבאים:
הועדה הוסמכה לקבל מהחברים באגודה :
 
ניתן לפנות לחברי הועדה באמצעות  אימייל או בטלפון.
מייל: michagadiel@walla.com