בעלי תפקידים בחברה

נשיא החברה: ד"ר חיים גיטלר
גזבר: אפי סחייק
ועדת ביקורת: יניב דוד לוי וד"ר ליאור סנדברג
עורך פרסומים: ד"ר דונלד צ. אריאל, ד"ר דני שיאון
 
חברים בועד הארצי:
ד"ר חיים גיטלר (נשיא)
ד"ר יואב פרחי (מזכיר ויו"ר סניף תל אביב)
ד"ר רוברט דויטש (תל אביב)
יניב שאואר (ירושלים)
ססיליה מאיר (תל אביב)
אפי שחק (תל אביב)
יזהר שמיר (תל אביב)
ד"ר ניצן עמיתי-פרייס (יו"ר סניף חיפה)


 

ועדת הביקורת
ועדת הביקורת הוסמכה ע"י הועד הארצי לבקר את פעילות האגודה בנושאים הבאים:
הועדה הוסמכה לקבל מהחברים באגודה :