דברי ימי הקונגרס הנומיסמטי הבינלאומי במדריד, 2003
http://www.mcu.es/museos/MC/ActasNumis/index.html
 
(ספרי נומיסמטיקה מלאים (רובם להורדה ישירה
http://members.ziggo.nl/tverspag/NUMIS/
 
פרסומים נומיסמטיים
The complete catalogue of the Moneta publications
Roman Provincial Coinage (138-192 CE) -online from Oxford

(אתרים חינוכיים (ללא סדר מסויים
http://www.gm-coins.022.co.il  אתר של געון מאיר מסניף חיפה

acsearch צילומים מעולים.
Architecture on Coins אתר גרמני מצויין.
The Coins and History of Asia
CoinArchives.com (אתר חיפוש (מוגבל. חיפוש מלא בתשלום
http://www.muenzgeschichte.ch/inc/ הועדה הנומיסמטית הבינלאומית
http://www.snible.org/coins/hn/ Historia Numorum, הספר המפורסם
Svoronos התנ"ך של מטבעות התלמים
Doug Smith- Ancient Greek and Roman Coins 2003 Version 
Wildwinds אתר יעץ חשוב
http://www.snible.org/coins/
http://www.diadumenian.com/     
http://www.inumis.com/books/index.html  iNumis offers a large number of reference works on coins, for free online consultation.
http://nomisma.org/id/igch a preliminary work creating an XML version of An Inventory of Greek Coin Hoards (IGCH).
http://donum.numismatics.org קטלוג חיפוש של החברה הנומיסמטית האמריקאית
Calgary Coins reference guides
Identifying Common Late Roman Bronze Coins
Internet Coin Project
Virtual numismatic exhibition of gold coins in the Catholic University, Milan (in Italian)
Islamic Coins In The Barrage Collection
Jencek's Obverse Legends
NumisWiki, The Collaborative Numismatics Project
Medieval Coins In The Barrage Collection
Menorah coin project  מטבעות היהודים
Educational Websites about Ancient Coins קישורים נוספים
Virtual Catalog of Roman Coins
Production of Ancient Coins
Spain and its coins
The dating of the coinage of Alexander the Great
http://www.startlocal.com.au/articles/educational_numismatics.html מדריך לאספן, עם קישורים נוספים
 
 
אגודות נומיסמטיות
Oriental Numismatic Society
The American Numismatic Society
The Australian Numismatic society
The Numismatic Association of Australia
The Berlin Numismatic Society
 
אתרים מסחריים עם ערך מוסף
VCoins - The Online Coin Show w
CGB.fr אתר צרפתי עם חלק אנגלי. מדור יפה על זיופים
Forum Ancient Coins. מאמרים ודברים שימושיים
 
אתרים מסחריים
http://www.sixbid.com/  כל המכירות הפומביות המקוונות
 
 

מבחר מוזיאונים וארגונים נומיסמטיים


ישראל
http://www.imj.org.il/eng/archaeology/numismatics/index.html מוזיאון ישראל
http://www.eretzmuseum.org.il/58/23.htm ביתן קדמן למטבעות במוזיאון ארץ-ישראל
 
בעולם
The Princeton University Numismatic Collection
The Berlin Coin Cabinet (חדש)
Santander Bank Collection (Spain) 
The British Museum. Coins and Medals Department
Bibliothèque nationale de France. Monnaies, médailles, et antiques
Harvard University, Dumbarton Oaks. Byzantine Collection
Kunsthistoriches Museum, Vienna. Münzkabinett.
Lawrence University. The Ottilia Buerger Collection of Ancient and Byzantine Coins
National Numismatic Museum, Athens.
The Hermitage Museum. Numismatics
University of Cambridge, The Fitzwilliam Museum. Department of Coins and Medals
University of Oxford, Ashmolean Museum. Heberden Coin Room
Macquarie University (Australia) centre for numismatic studies
Public Collections of Ancient Coins עוד קישורים
International Committee for Money and Banking Museums
 
לא רק מטבעות
http://www.roman-emperors.org/ An Online Encyclopedia of Roman Rulers and their Families
downloadable maps.

אנא דווחו על קישורים שאינם עובדים!