לתושבי ישראל החברות היא בסניפים בלבד. דמי החבר לשנה הם 100 ש"ח. התשלום ייעשה בהעברה בנקאית לחשבון העמותה לאחר אישור טופס החברות.

המעוניינים להצטרף יוכלו לקרוא את התקנון ולמלא את הטופס.