לתושבי ישראל החברות היא בסניפים בלבד. דמי החבר לשנה הם 100 ש"ח בסניפי ירושלים וחיפה, 120 ש"ח בסניף תל-אביב. התשלום ייעשה בפגישה הראשונה אליה יגיע החבר.

המעוניינים להצטרף יוכלו לקרוא את התקנון.