יושב ראש:
ד"ר חיים גיטלר                           
                                            
ועד:
 יניב שאואר (מזכיר החברה)
                             

סניף ירושלים

סדרת הרצאות לשנת תשע"ה (2014-2015)

לחברים שלום רב,
 
להלן רשימת ההרצאות שיתקיימו בשנה הקרובה. שימו לב שהשנה אנו עוברים למתכונת חדשה של הרצאה כל חודשיים במקום חדש במוזיאון ישראל.
 
לתשומת לבכם:
  • המפגשים נערכים בימי ג' בשעה 17.30 בחדר הלימוד של היכל הספר, במוזיאון ישראל.
  • המפגש הראשון נערך בבנק ישראל (על נקודת המפגש תבוא הודעה נפרדת).
  • ההרצאות הן בשפה עברית (אלא אם כן מצויין אחרת) ויתחילו ללא איחור.
  • יתכנו שינויים בלוח ההרצאות. הודעות על שינויים יפורסמו בנפדר.
  לוח ההרצאות:

 
 
 06/01/2015 : דר' רחל ברקאי, 'חידושים במטבעות נבטים'.
 
25/02/2015: דר' רוברט קול, כסף ממלכת לוסיניאן וכלכלת מדינות הצלבניים במאה 13: מבט חדש.
 
28/04/2015: דר' נצן עמיתי-פרייס, 'השתמרות ושינוי של שמות מקומות בין התקופות הביזנטית והמוסלמית הקדומה על מטבעות וממצאי תרבות חומרית אחרים'.
 
19/05/2015: דר' דונלד אריאל, 'מיטבעה בדרום ירושלים במאה ה-א' לסה"נ'.
 
16/06/2015: דר' יואב פרחי: 'מטמונים ומערות: ממצאים חדשים ממערות ובורות בישראל'.