יושב ראש:
ד"ר יואב פרחי                            
                                                       
ועד:
ססיליה מאיר
אפי סחייק (גזבר)
יוסף וייס

 

סניף תל-אביב

סדרת הרצאות לשנת תשפ"ב (2022-2021)

לחברים שלום רב,
להלן תאריכי ההרצאות שיתקיימו בשנה הקרובה.
לתשומת לבכם:
  • המפגשים נערכים ב ZOOM, אלא אם צויין אחרת

לוח ההרצאות:
1.11.21 –ד"ר רוברט דויטש: התפתחות הכתב העברי הקדום: כתובות מונומנטליות, בולות ומטבעות

6.12.21-- ד"ר דני שיאון: המטמון בקבר האחים בעכו

3.1.22--דיויד הנדין:  Fakes and Forgeries in Judean Numismatics (ההרצאה באנגלית)


מכאן ואילך ייתכנו שינויים בלו"ז ובאופן ההרצאה בהתאם למשתנים שונים. במידה ויהיו
כאלה אז נעדכן מראש.


1.2.2022 – ד"ר רונית פליסטרנט סחייק: מרסיאס של הפורום במטבעות הקולוניות של דרום הלבנט.

1.3.2022 – יהושע זלוטניק : טביעת מטבעות בירושלים בתקופות הפרסית וההלניסטית

5.4.2022 – ד"ר אלכסנדר קפלון – מטבעות העיר גרסה (ג'רש) – ההרצאה הזו תתקיים בזום מחו"ל.

10.5.2022 – ד"ר רחל ברקאי: מטבעות נבטיים – כל מה שרצית לדעת והתביישת לשאול

7.6.2022 – יוסי וייס: מלך וכהן גדול במטבעות החשמונאים