יושב ראש:
ד"ר רוברט דויטש                               
                                                       
ועד:
ססיליה מאיר
אפי סחייק (גזבר)
יוסף וייס
לסניף תל אביב קיים אתר אינטרנט עצמאי
 

סניף תל-אביב

סדרת הרצאות לשנת תשע"ז (2017-2016)

לחברים שלום רב,
להלן תאריכי ההרצאות שיתקיימו בשנה הקרובה.
לתשומת לבכם:
  • המפגשים נערכים ביום ב' הראשון בחודש, בשעה 19.30 בביתן קדמן למטבעות, מוזיאון ארץ-ישראל, רח' חיים לבנון 2, תל אביב.
  • ההרצאות באדום הן באנגלית
 

לוח ההרצאות:
נושא ההרצאה שם המרצה תאריך
                                        Topic     Speaker Date
                  
         תובנות חדשות על בר-כוכבא לאור מטבעותיו
   New insights on Bar Kokhba from his coin      
פרופ' דוד יעקבסן
 Prof. David Jacobson,
University College London
 
13/11/17
              הסמלים שעל מטבעות ישראל
The symbols depicted on the Israeli Coins        
ד"ר אדם דביר
Dr. Adam Devir
 
11/12/17
          תיארוך מפעלי הבנייה בירושלים אחרי הורדוס:
          תרומת העדות הנומיסמטית
 Dating the Building Projects in Jerusalem after Herod
 The  Contribution of the Numismatic Evidence
ד"ר דונלד אריאל,
רשות העתיקות, י-ם
Dr. Donald Ariel
 
 
8/01/18
 
              סצנת עקדת יצחק במטבעות נאפוליס
The Binding of Isaac on the Coinage of Neapolis  
 
ד"ר חיים גיטלר
מוזיאון ישראל, י-ם
Dr. Haim Gitler
 
12/2/18
 
             רעיונות חדשים בנושא מטבעות החשמונאים
New Ideas on Hasmonean Coins                
           
מר דוד הנדין
Mr. David Hendin
 
12/3/18
מסע הדריאנוס במזרח ומות אנטונינוס פיוס                
 
     Hadrian's journey in the East and Antoninus death             ' death
פרופ' מיכאל אמנדרי
Prof. Michel Amandry, Bibliothèque Nationale de France
 
9/4/18

 
 מטבעות (יהודים), מטבעות פניקים ופונים בשליש האחרון של
 המאה ה-18 לספירה
Samaritan (Jewish), Phoenician and Punic Coins 
 in the Third Quarter of the 18th century CE      
פרופ' פראנסוה דה קאלטאי
Prof. François de Callataÿ (Brussels):
 
14/5/18

 
 
                      באשר ליעד תבוא הודעה
                                  TBA
     סיור ארכיאולוגי
  Archaeological Trip            
 
11/06/18