הרצאות זום של החברה

INS Zoom Lectures

ד"ר רוברט דויטש: מטבעות יהודה השבויה 
*A.w43rv :קוד גישה


יהושע זלוטניק: חידושים במטבעות החשמונאים 2 במרץ 2021

ד"ר חיים גיטלר: ביקורו של מרקוס אורליוס במזרח


ד"ר יואב פרחי: שמות וסמלים של ירושלים   4/5/21