הרצאות זום של החברה

INS Zoom Lectures

ד"ר רוברט דויטש: מטבעות יהודה השבויה 
*A.w43rv :קוד גישה

David Hendin: My travels in the coin markets of Judea and Samaria with the founders of Israeli numismatics (1967 –1990)